DNA Adviesgroep

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit DNA Adviesgroep van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot DNA Adviesgroep. Meer informatie vindt u bij “contact”.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van DNA Adviesgroep worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Copyright © DNA Adviesgroep. Alle rechten voorbehouden.

Jachtverzekeringen

Direct persoonlijk contact
Uw jacht verzekeren? Direct persoonlijk contact